Home / Thông báo
Thông báo về lịch nghỉ Tết nguyên đán năm 2021

A+Juice kính thông báo đến toàn thể quý khách về lịch nghỉ Tết nguyên đán năm 2021 như sau: Bắt đầu nghỉ: từ thứ hai ngày 8/2/2021 (ngày 27 tháng ...

Thông báo tạm ngừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19

Thực hiện theo chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, A+Juice xin thông báo tạm ngừng hoạt động ...